Kas yra VIAP?

VIAP – tai viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (elektros balansavimo, rezervo užtikrinimo ir kitos paslaugos, reikalingos elektros tiekimui užtikrinti).

Su VIAP dažniausiai susiduriama apmokant sąskaitas už elektros energiją.

Kas gali pasinaudoti VIAP lengvata?

Įmonės, kurios atitinka visas šias sąlygas kartu:

  • Elektrai imlios įmonės, sunaudojančios daugiau nei vieną GWh elektros energijos per kalendorinius metus.
  • Atitinkančios Komunikato 3 ir 5 priede vykdomas veiklas.
  • Įmonės, atlikusios energijos vartojimo auditą.

Kiek galima susigrąžinti?

Galima susigrąžinti 85 procentus AEI VIAP kainos dalies, sumokėtos už per praėjusius kalendorinius metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh. VIAP AEI kainą kiekvieniems metams nustato Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba.

Pagrindiniai įsipareigojimai:

  • Ne rečiau kaip kas 4 (keturis) metus po anksčiau atlikto Energijos vartojimo audito Administratoriui pateikti naują Energijos vartojimo audito ataskaitą.
  • Tuo atveju, jeigu įmonė nėra įsidiegusi Geriausių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių -– tokių priemonių diegimui, per 4 metų laikotarpį skirti ne mažiau kaip 75 proc. per šį laikotarpį Galimos susigrąžinti AEI VIAP kainos dalies sumos, ne mažiau kaip pusę tokios sumos investuojant per pirmuosius 2 (du) laikotarpio metus. Įmonei įsidiegus visas Geriausias energijos vartojimo efektyvumo priemones, įmonės pareiga Geriausių energijos efektyvumo priemonių diegimui skirti nustatytą dalį Galimos susigrąžinti AEI VIAP kainos dalies sumos laikoma pasibaigusia nuo visų Geriausių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įsidiegimo momento, nepriklausomai nuo to, kad įmonė tokių priemonių diegimui faktiškai skyrė mažesnę galimos susigrąžinti AEI VIAP kainos sumos dalį.

Terminai

Siekiant susigrąžinti AEI VIAP lėšų dalį, kuri bus sumokėta 2021 m., iki 2021 vasario 1 d. būtina sudaryti VIAP kainos dalies grąžinimo sutartį su lėšų administratoriumi.

VIAP lėšų administratoriumi paskirta  UAB „BALTPOOL“