Privalomas energijos vartojimo auditas (didelėms įmonėms)

Didelė įmonė – įmonė, kuri nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas.

Įvertinti, ar auditas yra privalomas įmonei, galima pagal  „Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos apraše” pateiktą schemą:.

  • Didelės įmonės privalo atlikti Auditą ne rečiau kaip kas ketverius metus skaičiuojant nuo paskutinio praėjusio Audito atlikimo.
  • Naujai įsteigtos įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, Energetikos ministerijai pirmą kartą privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą ne vėliau kaip per 2 metus nuo įmonės įsteigimo dienos.
  • Jei įmonei auditas privalomas, tačiau jis neatliktas, įmonei gresia įspėjimas, bauda iki 0,5 procento nuo bendrųjų metinių pajamų.